Úloha advokáta

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukázať na protizákonný stav. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy, je bojovníkom za Vaše práva.

Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Musí však voliť zákonné prostriedky a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Všetci advokáti na Slovensku sú povinne členmi Slovenskej advokátskej komory.

Slovenská advokátska komora vedie zoznam advokátov, ktorý je dostupný aj na tejto stránke. V zozname je možné vyhľadávať podľa viacerých kritérií, ako sú meno advokáta, mesto kde pôsobí, jazykové znalosti advokáta a odborné zameranie – teda oblasti práva ktorým sa advokát venuje.