Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
BLANÁR Tomáš JUDr. HAÁR & Partners, s. r. o.
BLAŠKO Tomáš JUDr. RADAČOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.
BLAŠKOVÁ Nikola Mgr. Fridrich Lawyers, s.r.o.
BLAŽEKOVÁ Alžbeta Mgr. Advokát Pirč, s.r.o.
BOBÁKOVÁ Alena Mgr. Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
BOBČEKOVÁ Dominika Mgr. DT LEGAL, s.r.o.
BOBKOVÁ Silvia JUDr., RSc. MARTINKOVIČOVÁ Marcela JUDr. Ing.
BOBOKOVÁ Andrea Mgr. BRICHTA & PARTNERS s. r. o.
BOBROVSKÝ Dominik Mgr. Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o.
BOČKOVÁ Dominika Mgr. JEŽOVÁ Daniela JUDr., PhD., LL.M.