Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
BOBKOVÁ Silvia JUDr., RSc. MARTINKOVIČOVÁ Marcela JUDr. Ing.
BOBOKOVÁ Andrea Mgr. BRICHTA & PARTNERS s. r. o.
BOČKOVÁ Dominika Mgr. JEŽOVÁ Daniela JUDr., PhD., LL.M.
BOCMAN Michal Mgr. NOVÁK Pavel JUDr.
BODNÁR Lukáš JUDr. VOJČÍK Peter JUDr.
Bodnárová Gabriela Mgr. SCHOLCZ Ladislav JUDr.
BODOR Denis Mgr. MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
BOGUSKÁ Nikola Mgr. BAK & PARTNERS s. r. o.
BOHUNČÁK Ján Mgr. Remedium Legal, s.r.o.
BOJAROVÁ Dana Mgr. MALÝ Jakub Mgr.