Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
BOBOKOVÁ Andrea Mgr. BRICHTA & PARTNERS s. r. o.
BOBROVSKÝ Dominik Mgr. Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o.
BOČKOVÁ Dominika Mgr. JEŽOVÁ Daniela JUDr., PhD., LL.M.
BOCMAN Michal Mgr. NOVÁK Pavel JUDr.
BODNÁR Lukáš JUDr. VOJČÍK Peter JUDr.
Bodnárová Gabriela Mgr. SCHOLCZ Ladislav JUDr.
BOGDÁNY Attila JUDr. BK ADVO PARTNERS, s.r.o.
BOHÁČEKOVÁ Melita Mgr. Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
BÖHMOVÁ Bianca Mgr. Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
BOHUNČÁK Ján Mgr. Remedium Legal, s.r.o.