Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
BRUNOVSKÁ Barbora Mgr. Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
BRUTENIČOVÁ Ľubomíra JUDr., PhD. BABČANOVÁ Andrea JUDr.
BUBELÍNY Andrea Mgr. et Mgr., MBA SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
BUČEKOVÁ Helena Mgr. TOMKÓWA Ivana JUDr.
BUČKO Ján JUDr. SVATUŠKA František JUDr.
BUČKO Ján Mgr., LL.M. STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
BUDAJOVÁ Jela Mgr. BUDAJ Miroslav JUDr.
BUDAYOVÁ Vladimíra Mgr. LEGAL POINT s.r.o.
BUDISKÁ Zuzana Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Viktor Mišík s.r.o.
BUDKE Patrik Mgr. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.