Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
BUDKE Patrik Mgr. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
BUGAN Marek Mgr. NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
BUGÁŇOVÁ Katarína JUDr., LLB. AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o.
BUGÁROVÁ Jana Mgr. AK ZAHRADNIK & Spol., s.r.o.
BUHALA Oliver JUDr. SISÁK Vladislav JUDr.
BUJŇÁK Štefan Mgr. BUJŇÁK Štefan JUDr.
BUJNOVSKÝ Robert Mgr. BUJNOVSKÁ Ester JUDr.
BUKOROVÁ Tünde Mgr. TAKÁCS SZALAI Cyntia Mgr.
BULLA Róbert Mgr. Ing., PhD., LL.M., MBA KLÁTIK Jaroslav prof. JUDr.
BULLA Tobiáš Mgr. KPMG Legal s.r.o.