Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
CHROMJAK Marek Mgr. V4 Legal, s.r.o.
CHUDÁ Nikola Mgr. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
CHUDÍKOVÁ Petra JUDr. JACKO & Co., advokátska kancelária s.r.o.
CHUDÝ Matej Mgr. ĎURAN Marek JUDr.
CHÚPEKOVÁ Katarína Mgr. KARÁSEK Vladimír Mgr.
CHVÍLOVÁ Martina JUDr. AGM partners s. r. o.
CHYLKOVÁ Jana Mgr. Pohanka & Partners, s.r.o.
CHYLOVÁ AUGUSTÍNOVÁ Kristína Mgr. Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o.
CIBIROVÁ Kristína Mgr. SPIŠÁK Karol JUDr.
ČÍKOVÁ Vladimíra JUDr. Ing. HADUŠOVSKÝ František JUDr.