Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
ČURILLA Peter Mgr. ČURILLA Peter JUDr.
ČVERHA Pavol Mgr. Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
CZAKÓ Maroš Mgr. Nosko & Partners s. r. o.
CZIBULA Norbert Mgr. CZIBULA Jozef JUDr.
CZVEDLER Michaela Mgr. MRÁZOVÁ Martina JUDr.
DADAJOVÁ Natália Mgr. G. Lehnert, s. r. o.
DANADOVÁ Lucia JUDr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
DANDÁROVÁ Katarína Mgr., LL.M. BEZÁK Michal Mgr. Mgr.
DANECH Sofia Mgr. RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
DANILÁK Vladimír Mgr. Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.