Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
ČOPÁK Karol JUDr. AK H.P., spol. s r. o.
ČORBA Maroš JUDr. BAK & PARTNERS s. r. o.
ČORBOVÁ Daniela JUDr. Advokátska kancelária Hopferova s.r.o.
ČREPP Andrej Mgr. Krechňák & Associates, s. r. o.
CSIPÁK Filip Mgr. Šiška & Partners s. r. o.
CSIZMÁROVÁ Katarína Mgr. SALOKY Oto Mgr.
ČUKALOVSKÁ Klaudia JUDr. PhDr. PÁLFY FABIANOVÁ Iveta JUDr.
ČUKANOVÁ Dominika Mgr. KUPŠO Anton JUDr.
ČUKYLOVÁ Daniela Mgr. ČUKYLOVÁ Dana JUDr.
ČUPERKA Róbert JUDr. Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária