Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
DANIŠOVIČ Jozef Mgr. Čahoj & Lelák, s.r.o.
DAŇKOVÁ Miriama Mgr. Vašiv & Partners s.r.o.
DANÓCIOVÁ Lujza Mgr. DANÓCIOVÁ Dagmar JUDr.
DANOČKO Dávid Mgr. Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o.
DAŇO Michal Mgr. SVATUŠKA František JUDr.
DAŇOVÁ Lucia JUDr. JUDr. Alexander Kasatkin, LLM, advokát, s.r.o.
DARGAJ Matúš Mgr. REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o.
DAUBNER Pavol Mgr., PhD. Vojčík & Partners, s.r.o.
DEÁK Ján JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Rosina, s.r.o.
DEDINSKÁ Katarína Mgr. Hillbridges, s. r. o.