Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
BAKA Zoltán JUDr. BAKOVÁ Zuzana JUDr.
BAKO Martin Mgr., M.A. Barger Prekop s.r.o.
BAKOVÁ Michaela Mgr. CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o.
BAKOVÁ Veronika Mgr. GROM Peter JUDr.
BAKYTOVÁ Silvia Mgr. JUDr. Lukáčová & partners, s. r. o.
BALANDA Daniel Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o.
BALAŠČÍKOVÁ VOVČIKOVÁ Dominika Mgr. Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.
BALASKO Dárius Mgr. Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
BALÁŽ Marek Mgr. Advokátska kancelária Mgr. Ivana Vojtášová, s. r. o.
BALÁŽOVÁ Sláva JUDr. BABIAK Pavel JUDr.