Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
BALCIAR Ján JUDr. JUDr. Peter Frajt, advokát, s.r.o.
BALEK Ivan JUDr. JUDr. Michal Krutek, s.r.o.
BALÍK Benjamín Mgr. SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
BÁLINTOVÁ Alexandra JUDr. JÁNOŠÍKOVÁ Denisa Mgr.
BALKO Patrik Mgr. Hudec s.r.o.
BALLA Filip JUDr. Bc. GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
BALLOVÁ Andrea Mgr. et. Mgr. BABIŠ Juraj JUDr.
BÁLLOVÁ Karola JUDr. IURISTICO s. r. o.
BALOGHOVÁ Andrea Mgr. MUDRÁK Michal JUDr.
BALOGH Roman Mgr. advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.