Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
DUFINEC Martin Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
DULAJ Peter Mgr. GARAJ & Partners s.r.o.
Dulina Martin Ing. Mgr. JUDr. Patrik HOLINGA s.r.o.
DULOVIČOVÁ Lucia Mgr. Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
DUNAJSKÁ Monika Mgr. Špireková & Partners s.r.o.
DURAJOVÁ Simona Mgr. DURAJ Michal Mgr.
ĎURICOVÁ Mária Mgr. JUHÁS Michal JUDr. Ing.
Ďurina Michal Mgr. ĎURINA Marián JUDr.
ĎURINOVÁ Petra JUDr. GABRIŠKO Juraj JUDr.
ĎURMANOVÁ Gabriela Mgr. Ing. WERTLENOVÁ Marta JUDr.