Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
DZIAN Juraj Mgr. FRAŇO Vladimír JUDr.
DZUBÁKOVÁ Petra Mgr. Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
DŽUBERA Martin Mgr. PENC Jaroslav Mgr. Ing.
DZURENDOVÁ Zuzana JUDr. MM Legal, s.r.o.
DŽURŇÁK Michal JUDr. DOSTÁL Ondrej Mgr.
DZURŇÁK Tomáš Mgr. ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka
DZUROŠKA Pavel Mgr. JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
ECKERTOVÁ Michaela Mgr. SELTON legal s.r.o.
EGRIOVÁ Dominika JUDr. Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o.
ELIAŠOVÁ Andrea Mgr. ADVOKÁCIA, s.r.o.