Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
DZUBÁKOVÁ Petra Mgr. Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
DŽUBERA Martin Mgr. PENC Jaroslav Mgr. Ing.
DZURENDOVÁ Zuzana JUDr. MM Legal, s.r.o.
DZURŇÁK Tomáš Mgr. ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka
DZUROŠKA Pavel Mgr. JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
ECKERTOVÁ Michaela Mgr. SELTON legal s.r.o.
EGRIOVÁ Dominika JUDr. Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o.
ELIAŠOVÁ Andrea Mgr. ADVOKÁCIA, s.r.o.
ENDRŐDY Tomáš Mgr. ENDRÖDYOVÁ Renáta JUDr.
ERBENOVÁ Miroslava JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Pavlovič s. r. o.