Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
DULOVIČ Ján Mgr. Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
DULOVIČOVÁ Lucia Mgr. Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
DUNAJSKÁ Monika Mgr. Špireková & Partners s.r.o.
DURAJOVÁ Simona Mgr. DURAJ Michal Mgr.
Ďurina Michal Mgr. ĎURINA Marián JUDr.
ĎURINOVÁ Petra JUDr. Silken Legal - advokátska kancelária s. r. o.
ĎURJAK Timotej Mgr. Wilsons s. r. o.
Ďurková Annamária Mgr. BURDOVÁ Melánia JUDr.
ĎURMANOVÁ Gabriela Mgr. Ing. WERTLENOVÁ Marta JUDr.
DUŠEKOVÁ SCHUSZTEKOVÁ Simona JUDr., PhD., LL.M. Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o.