Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
DZUROŠKA Pavel Mgr. JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
ECKERTOVÁ Michaela Mgr. SELTON legal s.r.o.
EGRIOVÁ Dominika JUDr. Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o.
ELIAŠOVÁ Andrea Mgr. ADVOKÁCIA, s.r.o.
ELIAŠOVÁ Diana Mgr. BEATOW PARTNERS s. r. o.
ENDRŐDY Tomáš Mgr. ENDRÖDYOVÁ Renáta JUDr.
ERBENOVÁ Miroslava JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Pavlovič s. r. o.
EREN Marko Mgr. MARCO & LUCAS Legal, s. r. o.
EŠTÓKOVÁ Denisa JUDr. Zvara advokáti s. r. o.
FABIAN Filip Mgr. Ernst & Young Law s. r. o.