Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FARKAS Dóra Mgr. HAVRILLA & Co. s.r.o.
FARKAŠ Ľuboš Mgr. Hudzík & Partners s.r.o.
FARKAŠOVÁ Lenka Mgr. FARKAŠOVÁ Helena Mgr.
FARKAŠOVÁ Lucia Mgr. Nosko & Partners s. r. o.
FARKAŠOVÁ Simona JUDr. JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s. r. o.
FAŠKOVÁ Patrícia JUDr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
FAZEKAŠOVÁ Nikoleta Mgr. SLOVÁČIK Štefan Mgr.
FEDAČKO Peter Mgr. SEDLÁK Milan JUDr.
FEDORIŠIN Milan Mgr. TOMČOVÁ Mária JUDr.
FEJEŠ Filip JUDr. FEJEŠ Ivan JUDr.