Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FILIČKOVÁ Barbora JUDr. JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s. r. o.
FILIN Juraj Mgr. VGD Legal s.r.o.
FILIP Ivan Mgr. NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
FILIP Michal JUDr. BEREC Martin Mgr.
FIRKAĽOVÁ Štefánia Mgr. Deloitte Legal s. r. o.
FIŤMA Rastislav Mgr. Hillbridges, s. r. o.
FLOREKOVÁ Júlia JUDr. ANTAL Robert Mgr.
FOLTÍN Nino JUDr. ŠTRBA Norbert JUDr.
FOLTÝNOVÁ Lucia Mgr. Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
FORDINÁL Richard JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o.