Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FORDINÁL Richard JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o.
FÖRDŐS GROHEOVÁ Martina Mgr. PROTAX Legal s. r. o.
FORGÁČOVÁ Denisa Mgr. Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
FRAJT Barbora Mgr. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
FRANCL Martin Mgr. Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o.
FRANCOVÁ Miroslava Mgr MEŇHERTOVÁ Monika JUDr.
FRANKO Matúš Mgr., LL.M. HREHORČÁK Miloslav Mgr.
FRANKOVÁ Diana Mgr. FRANKO Vitalij JUDr.
FRANKOVÁ Ľubica Mgr. MOZOLÍKOVÁ Anna JUDr.
FREUDENFELD Ivana Mgr. Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.