Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FUNTÍK Matej Mgr. VLADÁROVÁ Andrea JUDr.
FURŤO Jozef PhDr. JUDr., PhD. Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
FUSKOVÁ Tamara Mgr. Doležal & Partners, s. r. o.
FUSKOVÁ Žaneta Mgr. Moreno Vlk & Asociados SK s. r. o.
FÜSSY Ádám JUDr. Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
FÜZER Juraj JUDr. FÜZER Juraj JUDr.
FÜZEROVÁ Renáta JUDr. FÜZER Juraj JUDr.
GAÁLOVÁ Milena Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
GADUŠ Vladimír Mgr., LL.M. HKV Law Firm s.r.o.
Gajdičiar Vladimír Mgr. Ing. JUDr. Ján Florián Gajniak advokát, s. r. o.