Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
Gajdičiar Vladimír Mgr. Ing. JUDr. Ján Florián Gajniak advokát, s. r. o.
GAJDOŠÍKOVÁ Ivana Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
GAJDOŠÍKOVÁ Tatiana Mgr. ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.
GAJDOŠ Marek JUDr. JUDr. E. Mišíková & JUDr. Ing. R. Cádra, s.r.o.
Gajdošová Petra Mgr. BALOGOVÁ Emília JUDr.
GAJDOŠ Stanislav JUDr. KAŠČÁK Miloš JUDr.
Gajniak Ondrej JUDr. JUDr. Ján Florián Gajniak advokát, s. r. o.
GALADÍK Pavol Mgr. JURČOVÁ Ľudmila JUDr.
GAĽA Filip JUDr. SLEBODNIK Milan JUDr.
GALAS Stanislav Mgr. AGM partners s. r. o.