Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FERENČÁKOVÁ Katarína Mgr. Ing. PATENT IURIST s.r.o.
FEŤKO Viktor Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o.
FIALA Ivan Mgr. Weis & Partners s.r.o.
FIDRIK Martin Mgr. BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
FILA Martin Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Ľuboš Novák s. r. o.
FILATOVÁ Ľubomíra Mgr. KAŠČÁK Ľubomír JUDr.
FILIČKOVÁ Barbora JUDr. JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s. r. o.
FILIP Michal JUDr. FILIPOVÁ Martina JUDr.
FIRKAĽOVÁ Štefánia Mgr. Deloitte Legal s. r. o.
FLOREKOVÁ Júlia JUDr. ANTAL Robert Mgr.