Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FILIČKOVÁ Barbora JUDr. JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s. r. o.
FILIP Michal JUDr. FILIPOVÁ Martina JUDr.
FIRKAĽOVÁ Štefánia Mgr. Deloitte Legal s. r. o.
FLOREKOVÁ Júlia JUDr. ANTAL Robert Mgr.
FLOREKOVÁ Radka Mgr. PEKAR Ján JUDr.
FÖLDES Tomáš Mgr. FÖLDES Ľudovít JUDr.
FOLLRICH Marek Mgr., LL.M. Mgr. Ľubomír Leško, advokátska kancelária, s. r. o.
FOLTÍN Nino JUDr. ŠTRBA Norbert JUDr.
FOLTÝNOVÁ Lucia Mgr. Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
FORDINÁL Richard JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o.