Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FILA Martin Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Ľuboš Novák s. r. o.
FILATOVÁ Ľubomíra Mgr. KAŠČÁK Ľubomír JUDr.
FILIČKOVÁ Barbora JUDr. JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s. r. o.
FILIP Michal JUDr. BEREC Martin Mgr.
FIRKAĽOVÁ Štefánia Mgr. Deloitte Legal s. r. o.
FLOREKOVÁ Júlia JUDr. ANTAL Robert Mgr.
FÖLDES Tomáš Mgr. FÖLDES Ľudovít JUDr.
FOLLRICH Marek Mgr., LL.M. Mgr. Ľubomír Leško, advokátska kancelária, s. r. o.
FOLTÍN Nino JUDr. ŠTRBA Norbert JUDr.
FOLTÝNOVÁ Lucia Mgr. Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.