Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
GREČNÁR Matej Mgr. Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.
GREGORČOK Pavol Mgr. NOVÁKOVÁ Viera JUDr.
GREGOROVÁ Lenka JUDr. NÁDASKÝ Jozef Mgr.
GREGOVÁ Alena Mgr. Masnyk Legal s.r.o.
GREGOVÁ KOLLÁROVÁ Júlia JUDr. PECKO Michal Mgr.
GREGUŠOVÁ Andrea Mgr. Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
GRIČOVÁ Dominika Mgr. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
GRIGA Marek JUDr. REVICKÝ a partneri s. r. o.
GRIGĽOVÁ Barbora JUDr. CREDIS Law s.r.o.
GRIMMOVÁ Lucia Mgr. Sidor a partneri, s. r. o.