Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
GONDEK Dalimir Alen Mgr. Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
GÖNDÖR Oliver Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
GONDOVÁ Martina Mgr. JUDr. Dr. Michaela Stessl, advokátka, s. r. o.
GRAMBLIČKOVÁ Hedviga Mgr. ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.
GREČNÁR Matej Mgr. Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.
GREGORČOK Pavol Mgr. NOVÁKOVÁ Viera JUDr.
GREGOROVÁ Lenka JUDr. NÁDASKÝ Jozef Mgr.
GREGOVÁ Alena Mgr. Masnyk Legal s.r.o.
GREGOVÁ KOLLÁROVÁ Júlia JUDr. PECKO Michal Mgr.
GREGUŠOVÁ Andrea Mgr. Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.