Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
GUZMOVÁ Daniela Mgr. KPMG Legal s.r.o.
GYÖRFI Juraj JUDr. TREŠČÁK Michal JUDr., ml.
György Štefan Mgr. Advokátska kancelária KLIMKO & PARTNERS, s.r.o.
HABLÁKOVÁ Zuzana Mgr. HABLÁK Milan JUDr.
HAČKO Dušan JUDr. HAČKOVÁ Ivana Mgr.
HAJDUK Vlastimil Mgr. Advokátska kancelária Hajduk s. r. o.
HALAJOVÁ Silvia Mgr. Šoltýs & Korniet, s. r. o.
HALAJ Peter Mgr. REPÁK Dušan JUDr.
HALASIOVÁ Natália Mgr. Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o.
HALASOVÁ Zuzana Mgr. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.