Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
GLOSOVÁ Zuzana Mgr. BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.
GOLVOŇ Marek Mgr. SKAČÁNIOVÁ Eva JUDr.
GONDEK Dalimir Alen Mgr. Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
GÖNDÖR Oliver Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
GONDOVÁ Martina Mgr. JUDr. Dr. Michaela Stessl, advokátka, s. r. o.
GONDOVÁ Monika JUDr. Advokátska kancelária Hovan a Hospůdka, s.r.o.
GORDÍK Peter Mgr. GORDÍK Martin JUDr.
GORNAĽOVÁ Dominika Mgr. Bartošík Šváby s.r.o.
GRAMBLIČKOVÁ Hedviga Mgr. ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.
GREČNÁR Matej Mgr. Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.