Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
HORŇÁK Andrej JUDr. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
HORŇÁK Michal Mgr. WEBBER LEGAL, s.r.o.
HORŇÁKOVÁ Benita Mgr. HADUŠOVSKÝ František JUDr.
HORŇÁKOVÁ Ivana Mgr. LEGAL GROUP, s.r.o.
HORNÁ Soňa JUDr. KOREC Oliver Dr.
HÖRÖMPÖLIOVÁ Rebecca JUDr. AK Herceg, s.r.o.
HORVÁTH Jakub Mgr. ACRES spol. s r. o.
Horváth Juraj Mgr. SOPKO Peter JUDr.
HORVÁTH Ondrej Mgr. HORVÁTH Norbert JUDr.
HORVÁTHOVÁ Dagmar Mgr. Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka