Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
HORÁKOVÁ Beata Mgr. +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, organizačná zložka
HORANOVÁ Adriana JUDr. ALTER IURIS, s.r.o.
HÔRA Pavol Mgr. VIVID LEGAL, s.r.o.
HORA Šimon Mgr. HKV Law Firm s.r.o.
HORNÁ Alexandra JUDr. Advokátska kancelária - Dr. Robert Vlček, s.r.o.
HORŇÁK Andrej JUDr. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
HORŇÁK Michal Mgr. WEBBER LEGAL, s.r.o.
HORŇÁKOVÁ Benita Mgr. HADUŠOVSKÝ František JUDr.
HORŇÁKOVÁ Ivana Mgr. LEGAL GROUP, s.r.o.
HORNÁ Soňa JUDr. KOREC Oliver Dr.