Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
IVANOVÁ Radoslava Mgr. PEKAR Ján JUDr.
IZÁK Jakub JUDr. AK VAVRINČÍK s.r.o.
JACKOVÁ Soňa Mgr. PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.
JACKULIAK Marek Mgr. AG LEGAL s.r.o.
JAKABOVIČ Tomáš Mgr. OLEXOVA VASILISIN s.r.o.
JAKAB Samuel Mgr. Doležal & Partners, s. r. o.
JAKUBCOVÁ Michaela Mgr. ŠUFÁKOVÁ Miroslava Mgr.
JAKUBÍK Erik Mgr. JAKUBÍKOVÁ Mária JUDr.
JAKUBÍK Tomáš Mgr. JAKUBÍKOVÁ Mária JUDr.
JAKUBOVÁ Lucia JUDr. REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o.