Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
JAMBRICHOVÁ Kristína JUDr. Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
JAMRIŠKOVÁ Klaudia Mgr. HABRMAN Marcel JUDr.
JAMRIŠKOVÁ Patrícia Mgr. et. Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
JAŇÁK Ján Mgr. Cottyn Cúth s. r. o.
JANČEKOVÁ Kristína JUDr. CHOVANEC Marián JUDr.
JANČIGA Juraj Mgr. JANČI & Partners s.r.o.
JANČIŠINOVÁ Michaela Mgr. Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
JANČOVIČ Dalimír Mgr. FUTEJ & Partners, s.r.o.
JANČOVIČOVÁ Lenka JUDr. GREGOROVÁ Alena Mgr.
JANČOVIČOVÁ Natália JUDr. AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o.