Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
JURAŠEKOVÁ Barbara Mgr. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
Jurášová Mariana Mgr. NOVÁKOVÁ Viera JUDr.
JURČ Martin Mgr. ŠAFRANKO Igor JUDr.
JURČO Michal Mgr. Wilsons s. r. o.
JURČOVÁ Sandra Mgr., LL.M. Kinstellar, s. r. o.
JURČOVIČOVÁ Dana Mgr. Pavol Cvik - advokát, s.r.o.
JUREŇA Michal Mgr. VANEK Ľubomír JUDr.
JURIGA Martin JUDr. JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
JURIGA Rastislav Mgr. FORTITUDINE,s.r.o. Advokátska kancelária
JURKOVÁ Ingrida Mgr. Advokátska kancelária MCL, s.r.o.