Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
JUHASOVÁ Simona Mgr., LL.M. MOTYKA Ambróz JUDr.
JUHÁSZOVÁ Bronislava JUDr. LawFactory advokátska kancelária, s.r.o.
JURAN Andrej Mgr. Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s. r. o.
JURAŠEKOVÁ Barbara Mgr. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
Jurášová Mariana Mgr. NOVÁKOVÁ Viera JUDr.
JURČEKOVÁ Nikola JUDr. IURIS SL s. r. o.
JURČ Martin Mgr. ŠAFRANKO Igor JUDr.
JURČO Jakub Mgr. Hillbridges, s. r. o.
JURČO Michal Mgr. Wilsons s. r. o.
JURČOVÁ Sandra Mgr., LL.M. Kinstellar, s. r. o.