Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KAMENICKÝ Jakub Mgr. Squire Patton Boggs s.r.o.
KAMENSKÝ Michal Mgr. URBÁNI & Partners s.r.o.
KANDEROVÁ Cecília JUDr. Mgr. SZILÁGYI Ondrej JUDr.
KAŇUKOVÁ Lívia JUDr. STAROŇ Martin JUDr.
KAPERÁK Ján Mgr. GELENEKY Marián JUDr.
KAPINAYOVÁ Aneta Mgr. FILIPKOVÁ Lucia JUDr.
KAPIŠOVSKÝ Pavol JUDr. MOCHNACKÝ Jozef Mgr.
KAPOUN Ján Mgr. GÁFRIK Miloš Mgr.
KAPRAĽ Matej Mgr. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
KAPUCSINSKÝ Peter JUDr. Advokátska kancelária Berec/Berec s. r. o.