Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KAPUCSINSKÝ Peter JUDr. Advokátska kancelária Berec/Berec s. r. o.
KAPUSTINA Maryna Mgr. bnt attorneys-at-law, s. r. o.
KARAKOVÁ Eliška Mgr. advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
KARÁSIKOVÁ Lucia Mgr. BANIČ Tomáš JUDr.
KARDOŠOVÁ Zuzana JUDr. FIRLA Wieslaw JUDr.
KARĽOVÁ Lucia JUDr. VRANKA Igor JUDr., LL.M.
KARĽOVÁ Michaela Mgr. BREČKOVÁ Valéria JUDr.
KASANOVÁ Helena Mgr. NIKU & partners, s. r. o.
KASAN Rastislav JUDr. CHORVÁTOVÁ NAGYOVÁ Andrea JUDr.
KASENČÁKOVÁ Renáta JUDr. KASENČÁK Ján JUDr.