Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KADUČÁKOVÁ Silvia JUDr. De minimis, spol. s r. o.
KADÚCHOVÁ Katarína Ing. JUDr. FILIPOVÁ Martina JUDr.
KADUKOVÁ Dominika Mgr. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o.
KAHÁTOVÁ Markéta JUDr. PaedDr. ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.
KAINAROVÁ Adriana Mgr. BUTVIN Patrik JUDr.
KAJANKOVÁ Simona JUDr. ŠČURY Ladislav JUDr.
KALIAK Michal Mgr. BILICKÝ Juraj JUDr.
KALINA Robert JUDr. GOCNÍK Milan JUDr.
KALMAN Mikuláš Mgr. iTRUST Legal, s. r. o.
KALMAN Peter Mgr. ČIČMANEC Miloš Mgr.