Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KILÁROVÁ Sabína Mgr. AKFU LEGAL s. r. o.
KIRCHNEROVÁ Karin Mgr. Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
KIROVÁ Michaela Mgr. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
KIRSCHOVÁ Lucia Mgr. BANIČ Tomáš JUDr.
KIŠEĽÁK Dávid JUDr. KIŠEĽAK Lukáš JUDr.
KIŠIDAJOVÁ Eva JUDr. TEKELIOVÁ Martina JUDr.
KIŠIDAJ Rastislav JUDr. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o.
KIŠOVÁ Erika JUDr. GARA Andrej JUDr.
KIŠOVÁ Katarína Mgr. BARRISTER LEGAL s. r. o.
KISSOVÁ Kitti Mgr. KATONA LEGAL, s.r.o.