Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KIRSCHOVÁ Lucia Mgr. BANIČ Tomáš JUDr.
KIŠEĽÁK Dávid JUDr. KIŠEĽAK Lukáš JUDr.
KIŠOVÁ Erika JUDr. GARA Andrej JUDr.
KIŠOVÁ Katarína Mgr. BARRISTER LEGAL s. r. o.
KIŠŠOVÁ Stanislava Mgr. PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
Kišucká Alžbeta Mgr. PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.
KLAMÁR Roman Mgr. KLAMÁR Igor JUDr.
KLAPÁČ Martin Mgr. JÁNOŠÍK Július JUDr.
KLAUČOVÁ Naďa JUDr. JANČI Dušan JUDr.
KLČOVÁ Andrea Mgr.