Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KLAPÁČOVÁ Ivana Mgr. HREBENÁROVÁ Iveta JUDr.
KLAUČOVÁ Naďa JUDr. JANČI Dušan JUDr.
KLENOVIČ Miloš JUDr. KRAJČI Matej Mgr., PhD.
KLIMO Dušan Michael Mgr. KLIMO Dušan JUDr.
KLINCOVÁ Zuzana JUDr. Konečná & Zacha, s.r.o.
KLINGER Zuzana JUDr. SOTOLÁŘ Jozef doc. JUDr., PhD.
KLINKA Tomáš JUDr. Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
KLINOVSKÝ Filip Mgr. KLINOVSKÝ Ferdinand JUDr.
KLISKÁ Eva Mgr. JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.
KLIŽAN Adam Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária