Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KILÁROVÁ Sabína Mgr. AKFU LEGAL s. r. o.
KIROVÁ Michaela Mgr. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
KIRSCHOVÁ Lucia Mgr. BANIČ Tomáš JUDr.
KIŠEĽÁK Dávid JUDr. KIŠEĽAK Lukáš JUDr.
KIŠOVÁ Erika JUDr. GARA Andrej JUDr.
KIŠOVÁ Katarína Mgr. BARRISTER LEGAL s. r. o.
KIŠŠOVÁ Stanislava Mgr. Mgr. Ľubomír Leško, advokátska kancelária, s. r. o.
Kišucká Alžbeta Mgr. PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.
KLAMÁR Roman Mgr. KLAMÁR Igor JUDr.
KLAPÁČ Martin Mgr. JÁNOŠÍK Július JUDr.