Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KIŠŠOVÁ Stanislava Mgr. Mgr. Ľubomír Leško, advokátska kancelária, s. r. o.
Kišucká Alžbeta Mgr. PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.
KITĽAN Richard Mgr. GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
KLAČANSKÝ Július Mgr. BUTVIN Patrik JUDr.
KLAMÁR Roman Mgr. KLAMÁR Igor JUDr.
KLAPÁČ Martin Mgr. JÁNOŠÍK Július JUDr.
KLAPÁČOVÁ Ivana Mgr. HREBENÁROVÁ Iveta JUDr.
KLAUČOVÁ Naďa JUDr. JANČI Dušan JUDr.
KLENOVIČ Miloš JUDr. KRAJČI Matej Mgr., PhD.
KLIMO Dušan Michael Mgr. KLIMO Dušan JUDr.