Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama

  • Zachovávanie vážnosti a dôstojnosti povolania pri výkone advokácie a mimo výkonu advokácie
  • Získavanie klientov (aj vo vzťahu ku získavaniu prostredníctvom tretích osôb)
  • Informovanie o poskytovaní právnych služieb, podmienky reklamy
  • Zverejňovanie identity klienta vo vzťahu ku reklame a prezentácii advokáta na verejnosti