Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Spoločný výkon advokácie

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca advokáciu (poistenie, predmet podnikania, kto môže byť spoločník a konateľ a aké má oprávnenia)
  • Združenie advokátov – spôsob vzniku, zániku, zodpovednosť advokátov voči klientovi a advokátov v združení navzájom medzi sebou
  • Označenie advokátov vykonávajúcich advokáciu v združení