Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Vzťah advokát koncipient

  • povinnosti advokáta vo vzťahu ku koncipientovi pri poverení na zastupovanie
  • povinnosti koncipienta vo vzťahu ku advokátovi
  • mlčanlivosť koncipienta – zbavenie mlčanlivosti a možnosti odoprieť výpoveď koncipientom ak bol zbavený mlčanlivosti
  • výkaz praxe koncipienta – povinnosti advokáta a koncipienta