Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Substitučné zastúpenie

  • povinnosť prevziať substitúciu (povinnosti poverujúceho a povereného advokáta)
  • povinnosť povereného advokáta voči poverujúcemu advokátovi a voči klientovi
  • rozpor pokynov poverujúceho advokáta a klienta adresovaných poverenému advokátovi
  • povinnosti poverujúceho a povereného advokáta po skončení substitúcie