Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Postavenie valného zhromaždenia v kapitálových spoločnostiach a členskej schôdze v družstve.

  • Charakteristika valného zhromaždenia / členskej schôdze, zvolávanie, hlasovanie, rozhodovanie
  • Súdna ochrana spoločníkov voči uzneseniam valného zhromaždenia
  • Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia / členskej schôdze
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca