Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Podnikanie slovenských a zahraničných osôb.

  • Oprávnenie na podnikanie
  • Inkorporačný princíp
  • Ochrana majetku zahraničných osôb, zmluvy o ochrane investícií
  • Reálne a štatutárne sídlo v európskom práve obchodných spoločností
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ týkajúca sa premiestnenia sídla v rámci členských štátov EÚ