Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Kúpna cena. Cena diela. Odmena za právne služby pri mandátnej zmluve.

  • Kontrahovanie kúpnej ceny, ceny diela a odmeny za právne služby
  • Spôsoby určenia kúpnej ceny, ceny diela a odmeny za právne služby
  • Modifikácia kúpnej ceny, ceny diela a odmeny za právne služby počas realizácie zmluvného vzťahu
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca