Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Proces založenia a vzniku obchodných spoločností / družstva.

  • Charakteristika „predbežnej“ spoločnosti. Konanie v mene „predbežnej“ spoločnosti
  • Spôsoby založenia kapitálových spoločností a družstva
  • Postavenie zakladateľov v procese založenia kapitálových spoločností a družstva
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca