Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Proces zrušenia a zániku obchodných spoločností / družstva.

  • Dobrovoľné a nútené zrušenie spoločnosti aj v kontexte s likvidáciou a konkurzom
  • Zrušenie bez právneho nástupcu a s právnym nástupcom. Zmena právnej formy
  • Postavenie likvidátora v procese zrušenia obchodných spoločností
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca