Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Charakteristika korporačných dokumentov v obchodných spoločnostiach a družstve.

  • Spoločenská zmluva. Zakladateľská zmluva / listina. Stanovy. Forma a obsah dokumentov so zameraním na vymedzenie vzájomných vzťahov medzi orgánmi spoločnosti / družstva
  • Vznik, zmena a zánik právnych úkonov (korporačných dokumentov)
  • Neplatnosť spoločnosti z dôvodu vady korporačných dokumentov
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca