Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Nadobudnutie vlastníckeho práva pri scudzovacích zmluvách.

  • Modus et titulus nadobudnutia vlastníckeho práva (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o predaji podniku, zmluva o kúpe prenajatej veci, leasing)
  • Ochrana bonae fidea pri nadobúdaní vlastníckeho práva v obchodnom a občianskom práve aj v kontexte verejnosti údajov katastra, ako aj ústavne konformného výkladu
  • Prevod a prechod vlastníckeho práva
  • Právna vada pri vlastníckom práve a dôsledky z toho vyplývajúce
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca