Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch versus bezdôvodné obohatenie.

  • Predpoklady nároku na náhradu škody. Objektívna a subjektívna zodpovednosť. Predvídateľnosť pri náhrade škody
  • Skutočná škoda versus ušlý zisk. Abstraktný zisk
  • Komparácia škody a bezdôvodného obohatenia
  • Premlčanie vo veciach náhrady škody a bezdôvodného obohatenia
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca