Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Obchodné záväzkové vzťahy. Spoločné záväzky v obchodných vzťahoch.

  • Základné druhy obchodných záväzkových vzťahov s akcentom na aplikačné problémy pri hraničných kritériách obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy, aj v súvislosti s ochranou spotrebiteľa v obchodných vzťahoch
  • Zmluvná autonómia v obchodných vzťahoch. Interpretácia právnych úkonov – komparácia obchodnej, občianskej a zmenkovej úpravy
  • Spoločné záväzky a spoločné práva – komparácia obchodnej, občianskej a zmenkovej úpravy
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca